Penyeliaan Ladang

Penyeliaan Ladang

Melahirkan pekerja dalam bidang perladangan yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang tinggi bagi membantu dalam perkembangan industri kelapa sawit Negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *