Jabatan Pemprosesan Makanan – Penghasilan Tapai Pulut

15 Mac 2011- Pelatih pemprosesan makanan telah menghasilkan tapai pulut. Beberapa gambar semasa sesi pembelajaran dijalankan.