Jabatan Pemprosesan Makanan – Penghasilan Mee Kuning

Jabatan Pemprosesan Makanan – Penghasilan Mee Kuning

17 Mac 2011- Pelatih-pelatih daripada kursus pemprosesan makanan telah memasuki bengkel bagi tujuan melengkapkan latihan amali mereka dalam modul 6 iaitu Pengadunan Bahan. Seramai 13 orang pelatih telah terlibat untuk menjayakan latihan amali ini. Pelatih telah mempelajari langkah-langkah pengadunan bahan yang betul ketika memproses produk seperti penghasilan mee kuning.