Program Agropreneur Muda Cendawan Zon Selatan Anjuran Jabatan Pertanian, Melaka

Program Agropreneur Muda Cendawan Zon Selatan Anjuran Jabatan Pertanian, Melaka

15 Jun 2015 – Program Agropreneur anjuran Jabatan Pertanian Negeri Melaka ini telah dihadiri oleh pelatih Institut Skill-Tech. Pengisian program meliputi pembentangan kertas kerja dan pameran berkaitan dengan keusahawanan pertanian. Ia memberi pendedahan teknologi pertanian khususnya cendawan dan pemprosesan makanan.