Lawatan Timbalan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani ke sangkar ikan Skill-Tech

Lawatan Timbalan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani ke sangkar ikan Skill-Tech

Y.B. Dato’ Wira Mohd Johari Baharum, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani melawat ke sangkar ikan Skill-Tech di Tasik Raban pada 9 Oktober 2010 sempena lawatan kerja beliau ke Lenggong, Perak.