Courses

Jadual Kursus Sampingan

    KURSUS SAMPINGAN Kursus sampingan boleh diambil secara percuma sekiranya diambil dengan kursus utama. Senarai kursus sampingan serta tarikh kursus boleh dilihat seperti di jadual dibawah. Sekiranya ingin mengambil kursus sampingan tanpa mengambil kursus utama, harga setiap kursus adalah seperti yang tertera di jadual tersebut. Senarai ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Nama KursusTarikhHarga [...]

Jadual Kursus Utama

  TEMPOH DAN TARIKH KURSUS UTAMA Senarai Kursus Utama seperti jadual dibawah. Peserta boleh memilih 1 kursus utama dari senarai berikut. Senarai ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Nama KursusTempohTarikh Perniagaan Efektif Dengan Kuih Tradisional3 hari24 – 26 Julai 2017 21 – 23 Ogos 2017 30 Okt – 01 Nov 2017 Jutawan Kek Dan [...]

Program Latihan Kemahiran Pejana Ekonomi

PENGENALAN PROGRAM Program Latihan Kemahiran Penjana Ekonomi (PLKPE) ini diolah khas bagi membolehkan warga Malaysia mendapat ilmu dan pelbagai kemahiran dalam masa yang singkat dengan kos yang efektif. Ini sesuai dengan aspirasi Kerajaan yang menekankan model ekonomi pekerja mahir berpendapatan tinggi. Terbuka kepada peserta tanpa had umur. Kursus Utama terdiri daripada kursus yang diolah khas [...]

Penyeliaan Dan Operasi Ladang Kelapa Sawit

PENGENALAN Di dalam sektor perladangan, bahagian penyeliaan dan operasi ladang adalah bahagian yang sangat penting dalam membantu pihak pengurusan menghasilkan pengeluaran hasil ladang yang baik dan bagi memenuhi kehendak itu, adalah satu keperluan untuk mendapatkan tenaga kerja mahir dan  terlatih dalam menjalankan tugasan di ladang. Sehubungan dengan itu, pelatih yang mengikuti kursus ini akan diajar […]

Pemprosesan Makanan

PENGENALAN Kursus Pemprosesan Makanan ini bermatlamat untuk melahirkan individu yang kreatif dan berkemahiran di dalam bidang pemprosesan makanan daripada hasil sayuran, buah-buahan, ternakan dan konfeksionari. Mereka diajar aspek kebersihan dalam penyediaan makanan, penggunaan peralatan yangsesuai,pemprosesan bahan mentah dan seterusnya menghasilkan produk yang bermutu tinggi,berkhasiat dan lazat. Pelatih juga didedahkan kepada teknik pembungkusan dan perlabelan serta […]

Pemandu Pelancong (City Guide)

PENGENALAN Kursus Pemandu Pelancong (City Guide) merupakan salah satu jurusan yang ditawarkan di Institut Skill Tech. Modul kursus berasaskan ‘National Occupational Skill Standard’ (NOSS) yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Kaedah pengajaran adalah berpandukan pembelajaran teori dan amali. Penilaian pembelajaran pula adalah berdasarkan sistem ketrampilan pelajar (Competency Based Training) yang dinilai secara berterusan sepanjang […]