[imageeffect type="shadowreflect" align="aligncenter" width="600" height="150" shadow="shadow-small" alt="Tanaman Buah-Buahan" url="/wp-content/uploads/sites/12/2012/02/tanaman_buah.jpg" titleoverlay="yes"]

[styledbox type="general" ]

Pengenalan Kepada Kursus

 1. Pelatih-pelatih akan mempelajari teknik asas tanaman sayur, buah dan tanaman hiasan.
 2. Latihan merangkumi aktiviti pembersihan kawasan tanaman, penyediaan tapak tanaman, melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan serta melakukan kerja tuai / pasca tuai dan membuat baja kompos dengan menggunakan amalan-amalan pertanian yang baik (Good Agriculture Practices – GAP).
 3. Pelatih diajar membuat sistem sokongan pertanian (junjungan dsb) dan pembiakan tanaman. Aktiviti pembungkusan hasil tanaman seperti menggred dan membalut buah serta membuat rawatan juga dipelajari.
 4. Pelbagai jenis tanaman sayur-sayuran dipelajari secara mendalam sepanjang kursus ini. Pelatih di beri penekanan untuk menjadi usahawan tani yang mampu menjalankan perniagaan berasaskan pertanian secara komersial.

[/styledbox]

[tabswrap] [tabhead id="1"]Tahap 1 – Pekerja Ladang Pertanian[/tabhead] [tabhead_last id="2"]Tahap 2 – Juruteknik Pertanian Rendah[/tabhead_last] [tab id="1"][list style="orb" color="green"]

Khususnya beliau perlu:

 • [imageeffect type="framelightbox" align="alignright" width="210" height="300" alt="Tanaman Buah-Buahan" url="/wp-content/uploads/sites/12/2012/02/kursus_buah.jpg"]Sediakan tapak tanaman dengan melakukan kerja-kerja pembersihan kawasan, menggali lubang tanaman, menyediakan batas, memasang pagar serta struktur kawal persekitaran dengan menggunakan alat-alat pertaniaan mengikut prosedur yang ditetapkan.
 • Bina tapak semaian dengan meratakan tanah ladang, menggemburkan tanah serta mengisi media tanaman dengan menggunakan alat, bekas ang disediakan, mengikut jadual / proses kerja.
 • Lakukan kerja-kerja penyelenggaraan dengan melakukan kerja-kerja semaian pokok penanti, menggubah anak pokok, menyiram serta membersihkan kawasan semaian mengikut jadual.
 • Lakukan kerja-kerja penanaman di ladang dengan memasang junjung menanam anak pokok, menyiram, menyulam pokok yang mati, memasang perangkap, membersihkan kawasan tanaman, membaja tanaman, menbungkus buah serta melakukan kerja-kerja cantasan.
 • Laksanakan kerja-kerja penyelenggaraan alat-alat pertanian seperti mesin, membaiki struktur lindungan dan membersihkan kawasan premis.
 • Jalankan kerja-kerja menuai dan pasca tuai termasuk menuai, memunggah, membungkus hasil ladang, memasang label jenama serta menyusun bekas-bekas hasil dengan menggunakan peralatan pertanian dan jadual yang disediakan.

[/list][/tab][tab id="2"]

Khususnya beliau perlu:

[list style="orb" color="green"]

 • [imageeffect type="framelightbox" align="alignright" width="210" height="300" alt="Tanaman Buah-Buahan" url="/wp-content/uploads/sites/12/2012/02/kursus_buah2.jpg"]Menyediakan media dan anak semaian dengan melakukan proses pengerangan, menyediakan bekas percambahan, mengawas kerja mengali lubang, membuat semaian dan mengubah semaian ke ladang.
 • Penyelenggaraan alat dan mesin pertanian dengan menyelenggara jentera kecil, implement dan rutin pertanian.
 • Membuat sistem sokongan pertanian dengan memasang junjung atau penyokong tanaman.
 • Membuat pembiakan secara aseks dengan menyembur hormon penggalak bunga, membuat cantuman baji, cantuman mata tunas dan tut.
 • Menjalankan aktiviti penjarangan dengan membuat penjarangan anak pokok atau anak semaian serta melakukan penjarangan bunga dan buah.
 • Melakukan penyelenggaraan tumbesaran pokok dengan membuang tunas air, membuat kerja pemangkasan, membuat pembungkusan hasil tanaman, melentur dahan pokok dan membaja.
 • Melakukan aktiviti pengawasan dan pengendalian aktiviti lepas tuai hasil tanaman dengan menggred buah, membalut buah, menuai hasil lading serta membuat rawatan “thermotropic”.

[/list][/tab][/tabswrap]